Индекс аутора Ж...

Име почиње словом Ж

Жаклина Стојановић

2     СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА СРБИЈЕ У ДОМЕНУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПРОИЗВОДЊА И МАРКЕТИНГ ТРАДИЦИОНАЛ ...     19-32

Жаклина Теофиловић

6     ХР ПРАКСЕ КРОЗ ОБЈЕКТИВ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ...     541-565

Жарко Кривокапић

15     ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА ...     219-230

Жарко Поповић

5     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈА ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЗА АНАЛИЗУ ЛОКАЛНОГ Е ...     261-280
4     ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ ...     53-69
4     МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА ...     65-74
6     ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ЗАСНОВАНА НА ФИНАНСИЈСКИМ ПЕРФОРМАНСАМА: УЛАЗНО О ...     239-252
14     ЦИЉЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МОДЕЛА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ...     669-681

Жарко Рађеновић

8     ПРИМЕНА ИНТРЕГРИСАНОГ АХП-ТОПСИС МЕТОДА У ОЦЕНИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИС ...     121-142

Жељана Мазић

8     АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ ...     131-148

Жељко Војиновић

4     ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ...     361-383

Жељко Марчићевић

7     СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ ...     113-126

Жељко Спасенић

8     УСЛУГЕ ДИГИТАЛНОГ БАНКАРСТВА - ПЕРСПЕКТИВА СТУДЕНАТА ...     585-602

Живорад Глигоријевић

7     ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ У ПРОЦЕСУ РАЗВОЈА БАЊСКИХ И ПЛАНИНСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МЕСТА ...     509-522
3     ПРИВАТИЗАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ У ТУРИЗМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     45-60
1     ТУРИЗАМ КАО ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕН: ПОЈМОВНИ И ВРЕМЕНСКИ ОБУХВАТ ...     269-282
4     ОТКРИВЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     307-327
1     КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ...     1-16
2     СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...     193-210

Индекс: