Економске теме: контакт

Главни и одговорни уредник: Марија Радосављевић
Имејл: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs

Технички уредник: Марина Станојевић
Имејл: ekonomske-teme@eknfak.ni.ac.rs

Администратор сајта: Звонко Илић
Имејл: et@еф.срб