ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 2, 11-20

ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА


Славољуб Миловановић

Резиме:  Стратегијским планирањем се формулишу пословни циљеви предузећа и главни правци имплементације тих циљева. Формулисање пословне стратегије добија посебну улогу и значај у данашњем глобалном конкурентском окружењу које се одликује изузетном динамиком и турбуленцијом. Ако се томе дода наступ предузећа на електронским, Интернет тржиштима, онда се може закључити да пред највишим руководством предузећа стоје посебни изазови, кад је у питању стратегијско планирање. Руководство мора обратити посебну пажњу код формулисања стратегије електронског пословања предузећа, да би се пронашао најбољи модел који предузећу обезбеђује конкурентску предност. У том смислу, овај рад даје основе формулисања стратегије електронског пословања предузећа.

Кључне речи:  Електронско пословање; Интернет; Стратегијско планирање

ПДФ датотека чланка: ОСНОВЕ ФОРМУЛИСАЊА СТРАТЕГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА