ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 5, 51-65

АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНАТИВНИХ БУДУЋИХ ИСХОДА


Предраг Мимовић

Резиме:  Способност Аналитичког хијерархијског процеса да побољша евалуацију и фазу избора у процесу одлучивања је добро позната, али оно што није тако добро познато је корисност АХП у процесу предвиђања. У овом раду се анализира могућност примене АХП у процесу предвиђања као самосталне технике, што је илустровано једноставним примером.

Кључне речи:  предвиђање; алтернативни исходи; ахп; рангирање; вероватноће

ПДФ датотека чланка: АНАЛИТИЧКИ ХИЈЕРАРХИЈСКИ ПРОЦЕС КАО МЕТОД ПРЕДВИЂАЊА ЕКОНОМСКИХ ПОЈАВА ЕВАЛУАЦИЈОМ АЛТЕРНАТИВНИХ БУДУЋИХ ИСХОДА