ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (1) 8, 95-103

СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА


Мира Аврамовић

Резиме:  Лесковац – највећи град у Јабланичком округу налази се у југоисточном делу Србије, регионални, привредни, здравствени, културни и образовни центар. Ове карактеристике су предности за јачање његове туристичке понуде и стварање конкретног туристичког производа. Године за нама и друштвене околности биле су неповољне за развој туризма. Промена у културно-историјским погледима смањила је интересовања према туристичком производу града, а друштвено економске-прилике и пад стандарда пребацили су тежиште интересовања локалне власти на друге гране привреде. Међутим, последњих година је појачана свест грађана да је туризам високо продуктивна делатност, која је подстицај и допуна осталих привредних грана.

Кључне речи:  регионални центар; туризам; туристички производ

ПДФ датотека чланка: СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА