ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 2, 13-20

ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ


Бранислав Митровић

Резиме:  Перманентно унапређивање сопствене конкурентности један је од императива националних привреда у условима глобализације. У раду ће бити потенциран значај завршетка приватизације као битне детерминанте повећања конкурентности привреде Србије. Биће, такође, афирмисано становиште по коме би приватизацију требало завршити по постојећем моделу, али уз коришћење Закона о стечају и ликвидацији у циљу њеног убрзања.

Кључне речи:  Приватизација; конкурентност; тржишна привреда; транзициона стратегија; предузеће

ПДФ датотека чланка: ПРИВАТИЗАЦИЈА И КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ