ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (2) 7, 79-93

ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА


Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић

Резиме:  Анализа путање је метод који се сматра наставком регресионе анализе и који се користи за тестирање прилагођености корелационе матрице према два или више каузалних модела упоређених од стране истраживача. Као облик вишеструке регресије која је фокусирана на каузалност, анализа путање може се посматрати као посебан случај моделирања структуралне једначине. Моделирање структуралне једначине је статистички метод за утврђивање и тестирање каузалних односа коришћењем комбинације статистичких података и квалитативних каузалних претпоставки.

Кључне речи:  Анализа путање; моделирање структуралне једначине; вишеструка регресија; анализа узрока

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА МЕТОДА АНАЛИЗА ПУТАЊЕ И МОДЕЛИРАЊЕ СТРУКТУРАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА