ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 14, 213-222

КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА


Славица Пејић

Резиме:  Онако како пословни људи откривају замке које их чекају на путу пословног успеха у некој земљи, тако и студенти који уче француски пословни језик треба да усвоје одређени број културних обележја и правила која важе у међуљудским односима у француској култури. Без познавања ових карактеристика француске културе, без познавања менталитета француских партнера, чак и одлично знање француског језика остаје непотпуно и неефикасно. Штавише, непознавање свега тога доводи до неразумевања и неспоразума и може да нанесе велику штету добрим трговинским односима.

Кључне речи:  француски пословни језик; француска култура; културне специфичности у настави језика

ПДФ датотека чланка: КУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА