ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 2, 17-29

УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА


Љиљана Станковић, Данијела Стошић

Резиме:  У обављању својих пословних активности све организације и институције изложене су утицајима бројних фактора из окружења. Положај на тржишту и пословна конкурентност условљени су њиховом спремношћу да одговоре на изазове и трендове из окружења. Један од кључних трендова је захтев за одговорнијим понашањем предузећа на тржишту и прихватање етичких, моралних и еколошких принципа што се постиже, поред осталог, развојем друштвено одговорног маркетинга. Друштвено одговорна предузећа настоје да стално унапређују односе са потрошачима и осталим стејкхолдерима стварајући основе за стицање одрживе конкурентске предности. Интерактивним комуницирањем повећава се ниво информисаности свих учесника у ланцу вредности. Аутори у раду разматрају потребу јачања друштвено одговорног маркетинга. Анализом теорије и праксе закључују да су бројне критике на рачун ове функције оправдане, али да се развојем друштвено одговорног маркетинга може значајно унапредити конкурентска позиција предузећа, да се остваре циљеви осталих кључних стејкхолдера, а самим тим и друштва као целине.

Кључне речи:  Етика; Друштвено одговорни маркетинг; Конкурентска предност; Пословне перформансе

ПДФ датотека чланка: УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ ПРЕДНОСТИ РАЗВОЈЕМ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ МАРКЕТИНГА