ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 3, 31-51

ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ


Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић

Резиме:  Културолошке карактеристике иностраних циљних тржишта утичу на степен прихватања маркетинг програма. Због тога глобално оријентисане компаније морају стално истраживати и респектовати различите елементе културе у домаћем, а посебно у иностраним окружењима. Језик, као компонента културе, битно утиче на креирање имена марке производа и на ефекте комуницирања компаније са потрошачима из различитих земаља. Менаџери глобално оријентисаних компанија морају рачунати на ограничења у превођењу термина са једног језика на друге језике, као и на ризик трансфера невербалних елемената домаће културе на инострана циљна тржишта.

Кључне речи:  култура; глобално комуницирање; вербални језик; трансјезички хомоними; невербални језик

ПДФ датотека чланка: ПОСЛОВНА РЕЛЕВАНТНОСТ ЈЕЗИКА КАО ЕЛЕМЕНТА КУЛТУРЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ