ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 4, 53-69

ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ


Срђан Маринковић, Жарко Поповић

Резиме:  Ликвидност и солвентност финансијских институција су два концепта са доста заједничких одлика. Међутим, постоје и значајне разлике чијим се игнорисањем понекад читаво друштво може изложити великим трошковима. У овом раду примењујемо нешто формалнији оквир анализе него што је то уобичајено у оваквим расправама. Упркос томе што у овој анализи нисмо дошли до коначног модела, приступ ипак може бити користан у анализи разлика. Наш приступ се заснива на анализи биланса стања. Рочну структуру активе и обавеза стављамо у примарни фокус наше анализе и сматрамо је довољно индикативном да укаже на кључне разлике између ова два концепта.

Кључне речи:  банка; солвентност; ликвидност; рочна структура биланса стања

ПДФ датотека чланка: ЛИКВИДНОСТ версус СОЛВЕНТНОСТ БАНАКА: АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА БАНКЕ