ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (3) 8, 111-135

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ НА СЉЕДЕЋИ КОРАК


Ермина Грозданић

Резиме:  Пословни инкубатори су настали 1950.-их година у САД. На простору БиХ се први пут јављају 1998. године. Могу се сматрати утјецајним инструментом у процесу креирања повољног пословног окружења. Међутим, могу да буду и врло скуп инструмент, посебно у ситуацијама када нису постављени адекватни темељи за примјену истих. Главни предуслови за примјену предметног инструмента су: а) “правилна” идентификација улоге локалних власти, б) креирање, рад унутар, и јачање партнерства, и ц) развијени људски ресурси. Иако су године примјене модела пословног инкубатора, који се примјењује у земљама југоисточне Европе приближно исте, ефекти који се производе пословним инкубаторима у БиХ нису ни близу онима, који се производе у другим земљама регије. Разлог за ово је у различитом интерном и екстерном окружењу у којем се примјењује модел пословног инкубатора. БиХ инкубатори примјењују концепт замјене тржишта, те БиХ пословни инкубатори су јако зависни од спонзорства, што не доноси дугорочно рјешење, те евидентан је недостатак темеља за сљедеће кораке у пословној инкубацији.

Кључне речи:  пословни инкубатор; економски развој; повољно пословно окружење; БиХ

ПДФ датотека чланка: ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ - ДА ЛИ СМО СПРЕМНИ НА СЉЕДЕЋИ КОРАК