ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 11, 131-145

ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ


Зоран Стефановић

Резиме:  Различита ефикасност транзиције постсоцијалистичких привреда намеће потребу реконсидерације стандардног теоријског промишљања овог проблема, базираног на неокласичној еквилибристици. У раду се скицирају приступи транзицији институционалне економије и нове аустријске школе. Сугерише се да поменути правци трансформацију ка тржишној привреди сагледавају као еволутивни процес. Циљ рада је демонстрација супериорности оваквог приступа у односу на транзициону ортодоксију. Указује се на сврсисходност употребе достигнућа институционализма и нове аустријске школе у анализи релевантних димензија процеса постсоцијалистичке трансформације, нарочито мање успешних транзиционих привреда.

Кључне речи:  транзиција; институционалистичка економија; нова аустријска школа; еволуција; институције

ПДФ датотека чланка: ДОПРИНОС ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И НОВЕ АУСТРИЈСКЕ ШКОЛЕ РАЗУМЕВАЊУ ПРОЦЕСА ТРАНЗИЦИЈЕ