ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 12, 147-163

ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ


Ирена Радовић

Резиме:  Источно проширење Еурозоне има значајне импликације за нове земље чланице које имају обавезу да приступе ЕМУ, за актуелне чланице Еурозоне и Европску централну банку (ЕЦБ). Анализа указује на изазове у овом домену. Фокус је на тешкоћама имплементације јединствене монетарне политике са аспекта раста хетерогености монетарне уније с проширењем, као и на питању гласачког механизма при доношењу одлука у ЕЦБ. Анализом ових питања долази се до закључка да ће потешкоће за ЕЦБ и актуелне чланице Еурозоне бити наглашене. За проширену Еурозону, с наглашеним дивергентним процесима, биће изузетно тешко прилагодити монетарну политику захтјевима и потребама свих.

Кључне речи:  Европска монетарна унија; проширење ЕУ; монетарна политика; реформа процеса одлучивања ЕЦБ

ПДФ датотека чланка: ИСТОЧНО ПРОШИРЕЊЕ ЕУРОЗОНЕ: ИЗАЗОВИ ЗА АКТУЕЛНЕ ДРЖАВЕ ЧЛАНИЦЕ И ЕЦБ