ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 2, 15-26

СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ


Бојан Крстић

Резиме:  Промењено окружење, нова тржишта и технологије траже нове стратегије и редизајн традиционалног система мерења перформанси. Ефективни систем мерења перформанси у савременим условима, кључна је детерминанта успешне имплементације стратегије предузећа, његовог раста и опстанка. У данашње време, сви сегменти пословне активност, као и успешност употребе свих материјалних и нематеријалних ресурса мора бити мерена са истом важношћу. Овај захтев могао би се остварити сетом добро избалансираних финансијских и нефинансијских мерила перформанси. Овај рад истиче значај дизајнирања једног интегрисаног система мерења перформанси, с обзиром на његов велики утицај на квалитет одлучивања менаџмента у савременом пословном окружењу.

Кључне речи:  систем мерења перформанси; редизајн система; савремено пословно окружење

ПДФ датотека чланка: СИСТЕМ МЕРЕЊА ПЕРФОРМАНСИ ЗА САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ