ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 4, 41-49

ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ


Ружица Ковач Жнидершич, Дражен Марић

Резиме:  Анализа фактора који су допринели заокрету у посматрању маркетинг пословне филозофије се не може замислити без анализе значаја развоја информационе технологије и њене примене у интеракцији са потрошачима. Све шира примена Интернета, са његовим подформама – Интранет и Екстранет, електронске и других технолошки заснованих облика трговине, захтева и нов начин размишљања везано за маркетинг активности које су потребне, као и за њихову валоризацију. Нова технологија омогућила је појаву нових форми маркетинга. У времену када се у фокусу маркетинг теорије и праксе налазе односи – компаније и потрошача, компаније и запослених, и између самих потрошача, Вирални маркетинг представља један од најновијих облика интеракције потрошача између себе, те је као такав веома специфичан и ефикасан облик употребе интернета у пласману производа и услуга на тржишту.

Кључне речи:  Вирал маркетинг; реч-од-уста; потрошачи; интеракције; комуникације; интернет

ПДФ датотека чланка: ВИРАЛНИ МАРКЕТИНГ КАО СПЕЦИФИЧНА ФОРМА МАРКЕТИНГА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА БАЗИРАНОГ НА ИНТЕРНЕТ