ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 7, 73-83

ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА


Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић

Резиме:  Порез на доходак физичких лица је један од најзначајнијих пореских облика. Помоћу њега је могуће прикупити велики проценат укупних пореских прихода. У овом раду, приказаћемо елементе пореске структуре пореза на доходак физичких лица. Нагласак је стављен на делу о пореским стопама и флат опорезивању. Ово је нови начин опорезивања, са једном пореском стопом за опорезивање дохотка и физичких и правних лица. На тај начин пореске власти могу смањити трошкове опорезивања и омогућити реализацију принципа ефикасности у опорезивању.

Кључне речи:  порез на доходак физичких лица; порески обвезник; пореска основица; пореска стопа; флат опорезивање

ПДФ датотека чланка: ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА