ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2008) 46 (4) 9, 101-115

КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА


Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић

Резиме:  Дата мининг технике су од скоро постале популарне код истраживача, посебно због тога што се њима превазилазе многа ограничења која намеће традиционална статистика и што могу баратати и комплексним сетовима података. Дата мининг је процес извлачења непознатих и важних информација из велике базе података ради даљег коришћења истих за доношење круцијалних пословних одлука. Дата мининг технике су моћна допуна класичним статистичким техникама и нуде корисне апликације ради истраживања сатисфакције потрошача.

Кључне речи:  Коришћење података; истраживање тржишта; визуализација података; правила придруживања; тумачење базирано на случају; неуронске мреже; генетски алгоритам

ПДФ датотека чланка: КОРИШЋЕЊЕ ДАТА МИНИНГ ТЕХНИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА