ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 4, 75-88

ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ


Наташа Голубовић, Горан Милошевић

Резиме:  Концепт “друштвене укорењености” односи се на друштвене, културне, политичке и когнитивне оквире у којима се доносе економске одлуке и указује на нераскидиву везу актера и његовог друштвеног окружења. Ради се о концепту развијеном у економској социологији, који указује на специфичност социолошког разумевања економских процеса и који је требало да представља алтернативу моделу рационалног избора у тумачењу економског понашања. Циљ овог рада је истраживање потенцијала овог концепта у објашњењу економског понашања.

Кључне речи:  друштвена укорењеност; рационални избор; економско понашање; друштвене структуре

ПДФ датотека чланка: ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ И ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА  – “ДРУШТВЕНА УКОРЕЊЕНОСТ” ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ