ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 6, 107-119

УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ


Горица Бошковић, Александра Јовановић

Резиме:  Само велике компаније у индустрији су способне да истражују тржиште и креирају нове потребе и тражњу, захваљујући већем обиму средстава која улажу за наведене потребе. Мала и средња предузећа, а посебно микро предузећа у индустрији, немају ту финансијску снагу. Један од начина да унапреде своју конкурентност јесте њихово повезивање у кластере. Такав начин повезивања предузећа доприноси и складнијем регионалном развоју. При томе, од великог значаја је институционална помоћ коју кластерима у индустрији може (мора) пружити држава.

Кључне речи:  Мала и средња предузећа; индустријски кластери; регионални развој; конкурентност

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ КЛАСТЕРА НА КОНКУРЕНТНОСТ  И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ