ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (1) 9, 153-166

УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА


Љиљана Станковић, Ана Поповић

Резиме:  Једна од карактеристика успешних предузећа је њихова способност брзог реаговања на промене у окружењу и повезивање кључних субјеката у ланцу вредности. Предвиђање тражње је полазна основа планирања свих активности па и нивоа залиха у ланцу. Имајући у виду чињенице да недостатак залиха може угрозити сатисфакцију и нарушити лојалност потрошача, а да превелики ниво залиха у ланцу утиче на смањење његове ефикасности, јасно је да је неопходно наћи равнотежу између ширине асортимана и могућности одржавања адекватног нивоа залиха. Једно од могућих решења за истовремено решавање наведених супротстављених циљева је ефикасан одговор на захтеве потрошача - ЕЦР концепт. У фокусу овог концепта је тежња да се управљање ланцима снабдевања интегрише са управљањем тражњом. Примена концепта ЕЦР доприноси повећању ефикасности пословања развијањем односа сарадње различитих учесника у ланцу вредности. Имплементација овог концепта омогућава бројне предности за функционисање читавог ланца снабдевања. Његови евентуални недостаци тичу се комплексности примене која се односи на висока улагања новчаних средстава, имплементацију нових информационих система и неопходне организационе и кадровске промене.

Кључне речи:  понуда; тражња; залихе; ланац снабдевања; потрошач; вредност

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ПОНУДОМ И ЗАЛИХАМА  ОРИЈЕНТИСАНО НА ТРАЖЊУ ПОТРОШАЧА