ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 12, 177-190

НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА


Славица Пејић

Резиме:  Да ли због снобизма или интелектуалне лењост, људи из различитих области привреде, науке и технике прекомерно употребљавају стране речи, које се јављају у оквиру професије, а потичу пре свега из америчке варијанте енглеског језика. Овај језик, којег многи називају басиц Америцан, врши снажан утицај на многе језике. Француски језик као вишевековни универзални језик цивилизације у читавој Европи угрожен је масовним упливом страних појмова. Да би заштитила свој језик, Француска држава је предузела низ мера којима штити језик и ради на његовом сталном обогаћивању. Једна од тих мера је стварање неологизама, новостворених речи и израза који замењују стране речи у свим областима живота.

Кључне речи:  француски језик; вокабулар француског пословног језика; очување језика; неологизми

ПДФ датотека чланка: НЕОЛОГИЗМИ У ФРАНЦУСКОМ ПОСЛОВНОМ ЈЕЗИКУ  КАО СРЕДСТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И ОБОГАЋИВАЊЕ  ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА