ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 14, 201-213

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


Иван Стефановић, Бојана Радевић

Резиме:  Концепт управљања знањем има значајну улогу у развоју виртуалних организација. Његовом имплементацијом, виртуалне организације и сви њихови чланови еволуирају у учешће организације. На овај начин, виртуалне организације се током времена развијају путем организационог учења и тиме остварују стабилне конкурентске позиције на променљивом глобалном тржишту. У овом раду је описана структура знања у виртуалним организацијама, процес учења у њима, као и процес управљања знањем током свих фаза животног циклуса виртуалних организација.

Кључне речи:  Виртуална организација; управљање знањем; знање; учење; животни циклус

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ У ВИРТУАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА