ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 15, 215 -227

ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ?


Сања Вучковић

Резиме:  Поред великог броја берзанских крахова, разлози за настанак и пуцање шпекулативних балона нису поуздано утврђени. Постоји неколико објашњења, рационалне и ирационалне природе. Рационално формирање високих цена настаје у условима оптимистичних очекивања у вези са будућим перформансама компанија. Ипак, чини се да су ирационално понашање и психологија инвеститора саставни део сваког берзанског циклуса. У том смислу, треба проучити ефекте стампеда, информационе каскаде, различитих хеуристика и преференција у понашању инвеститора. И државна интервенција, оријентисана ка унапређењу стабилности финансијског система, мора да уважи различите факторе за понашање берзанских цена и шпекулативних балона.

Кључне речи:  Шпекулативни балон; психологија инвеститора; ефекат стампеда; информациона каскада; хеуристике; ирационално бујање

ПДФ датотека чланка: ЗАШТО НАСТАЈУ ШПЕКУЛАТИВНИ БАЛОНИ?