ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 16, 229-240

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ


Иван Ђекић

Резиме:  Аутор у овом раду представља стање у коме се налази заштита конкуренције у Србији, и на основу њега указује на будуће приоритете политике зашите конкуренције. Сама политика заштите конкуренције се сагледава кроз четри кључна фактора који су се десили у ближој прошлости, а још увек утичу, или који требају да се десе у ближој будућности и према којима се морамо унапред одредити. Паралелно са одређеним политичким приоритетима приказан је историјски увид регулисања конкуренције, затим достигнути ниво у праву конкуренције Србије и изграђени институционални оквир. Такође су приказани практични проблеми и случајеви нарушавања функционалне конкуренције на тржишту, а то пре свега у виду постојања рестриктивних споразума, злоупотребе доминантног положаја и концентрација, као и реакција Комисије у датим случајевима.

Кључне речи:  политика заштите конкуренције; право заштите конкуренције; институционални капацитети; фактори окружења

ПДФ датотека чланка: ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ