ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (2) 7, 113-126

СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ


Момчило Ђорђевић, Жељко Марчићевић

Резиме:  Систем подршке за маркетинг одлучивање укључује координиран скуп података, система, средстава и техника, са подржавајућим софтвером и хардвером у циљу прикупљања, анализе, интерпретације и презентације информација доносиоцима маркетинг одлука. Тако се олакшава руководиоцима маркетинга боље разумевање а тиме и решавање одређеног проблема. У раду се разматра концепт, структура и архитектура вишеслојних база података ради што боље анализе и имплементације модела информационог система. Нова вишеслојна базна архитектура се намеће као основа за реализацију дистрибуираних база података на дељеном простору Интернета.

Кључне речи:  база података; архитектура; интернет

ПДФ датотека чланка: СИСТЕМ ПОДРШКЕ ЗА МАРКЕТИНГ ОДЛУЧИВАЊЕ