ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (3) 2, 15-28

УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ


Татјана Стефановић, Наташа Голубовић

Резиме:  Према оценама аналитичара Светске банке, посткомунистичке европске земље, од којих су многе у скорије време постале чланице Европске Уније, завршиле су процес транзиције. Значајан фактор привредног раста у привредама у тим земљама представљао је прилив капитала из иностранства, односно са глобалног финансијског тржишта. Модел развоја транзиционих привреда заснован на инозадуживању, уз толерисање буџетског и дефицита биланса текућих трансакција, био је карактеристичан и за Србију. У раду се анализира утицај светске економске кризе на смањење прилива финансијских средстава из иностранства у српску привреду и даљи развој њеног финансијског тржишта. Такође ће бити дискутоване могуће мере за ублажавање њених последица, уз кратак осврт на потенцијалне предности рестриктивне монетарне политике вођене од стране Народне банке Србије и тражења решења за нарасли јавни и приватни дуг.

Кључне речи:  финансијска криза; финансијско тржиште; економски раст; земље у транзицији

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ГЛОБАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ НА ФИНАНСИЈСКИ И РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ