ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 11, 153-167

РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ


Бошко Војновић, Дејан Ризнић

Резиме:  Под регионалним економским развојем се подразумева процес започињања, структурирања и достизања одрживог развоја, при чему је важно узети у обзир сложену регионалну ситуацију и применити адекватне поступке и инструменте. Инкубирање предузећа је динамичан развојни процес, којим се покреће привредни развој, пре свега локалних и регионалних економија. Овим процесом смањује се број пропадања предузећа у првим фазама њиховог постојања. У последњих тридесет година бележи се раст предузетничких инкубатора у многим развијеним земљама, али су присутни први помаци и у оним неразвијеним.

Кључне речи:  регионални развој; компетентност региона; инкубатор

ПДФ датотека чланка: РАЗВОЈНА СРЕДСТВА У РЕГИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ