ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 14, 201-217

СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ


Бојан Милићевић

Резиме:  Ово истраживање приказује примену мултипликатора у правилној процени вредности предузећа. Суштински мултипликатори процене капитала изведени су из фундаменталних метода процене капитала и анализиран је четворофазни процес процене. Истражена су адекватна мерила вредности, критеријуми за избор упоредних предузећа, али и снаге и слабости дате методе.

Кључне речи:  акцијски капитал; методе; мултипликатори; вредновање

ПДФ датотека чланка: СТАНДАРДНИ МУЛТИПЛИКАТОР АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И ЊЕГОВ КРИТИЦИЗАМ