ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 15, 219-230

ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА


Наташа Богавац-Цветковић, Жарко Кривокапић, Бојан Илић

Резиме:  У раду се разматрају специфичности пословања мултинационалних корпорација у условима нове економије. Имајући у виду саму природу процеса кроз које пролазе развијене земље, рад почиње са анализом сложености технологије и значајем бихејвиористичких истраживања, као и притиском међународне конкуренције на промене корпорације у времену. Посебно се разматрају елементи конкурентске предности мултинационалних корпорација засновани на неопипљивој имовини коју чини: искуство, информације, know-how, способност менаџмента, марка, имаге, репутација, организациона култура, лојалност потрошача, поверење, преференције потрошача, и слично. У условима нове економије, концепт организације која учи постаје неопходност корпорацијама да развијају своју компетентност и на тај начин одговоре новим менаџмент изазовима.

Кључне речи:  корпорација; менаџмент; организација која учи; нова економија

ПДФ датотека чланка: ПОСЛОВАЊЕ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОРПОРАЦИЈА У ЕРИ ЗНАЊА