ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 3, 49-64

СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА


Сузана Стефановић

Резиме:  Процес демократизације земаља у развоју праћен либерализацијом трговине, отварањем и интеграцијом њихових економија у глобалну тржишну економију, донео је, међутим, много проблема. Конкретно, компаније из тих новонасталих тржишних економија су се суочиле са уласком мултинационалних компанија из развијених земаља и порастом конкуренције на домаћем тржишту, као и на глобалном тржишту. Суочавајући се са тим потешкоћама, као и са сопственом неефикасношћу у пословним активностима и недостатком стратегијски значајних ресурса, многе компаније из земаља у развоју су изгубиле своје тржишно учешће и суочиле се са кризом у пословању која представља претњу њиховом расту, па чак и опстанку. Међутим, неке од њих су успеле да реструктурирају свој бизнис и искористе нове шансе на глобалном тржишту. Оне су постале компаније светске класе, такозвани “новонастали џинови”, који успешно конкуришу глобалним ултинационалним ривалима. Тема овог рада су стратегијске опције за ове новонастале џинове у њиховом одговору на улазак мултинационалних компанија на домаће тржиште, као и у интернационализацији њихових активности на глобалном тржишту.

Кључне речи:  глобализација пословања; земље у развоју; “новонастали џинови”; стратегије; тржишна економија

ПДФ датотека чланка: СТРАТЕГИЈСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ КОМПАНИЈА ИЗ НОВОНАСТАЛИХ ТРЖИШНИХ ЕКОНОМИЈА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА