ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 4, 65-74

МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА


Жарко Поповић

Резиме:  Тема овог рада је осигурање и реосигурање капитала предузећа. Разматра се сам појам осигурања, односно реосигурања капитала, њихове поделе, као и математички модели који се користе у осигурању и реосигурању. Реосигурање представља најефикаснији облик дељења ризика медју осигуравајућим компанијама.

Кључне речи:  осигурање; реосигурање; ризик; ретенција; математички модели; функција ретенције; функција компензације.

ПДФ датотека чланка: МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА