ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 5, 75-86

РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ


Весна Секулић, Биљана Ракић, Јелена Звездановић

Резиме:  Криза у САД и њено преливање у ЕУ, која све више поприма светски карактер, има негативне последице и на нашу земљу, која због високог негативног салда у размени са светом спада међу угроженије земље источне Европе. С обзиром на бројне негативне ефекте, постало је јасно да је реч о кризи чије се размере и последице тешко могу сагледати, али и да су нужне хитне и свеобухватне мере како ситуација не би измакла контроли. У раду су прво презентовани и анализирани ефекти светске економске кризе на Србију и земље у региону, а затим је посебан акценат стављен на негативне утицаје рецесије на функционисање српских предузећа и на активности и мере које се примењују у циљу превазилажења испољених проблема.

Кључне речи:  глобална финансијска криза; рационализација; земље у региону; реални сектор

ПДФ датотека чланка: РЕАЛНИ СЕКТОР СРБИЈЕ И ЗЕМАЉА У РЕГИОНУ У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ