ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2009) 47 (4) 6, 87-97

ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА


Бранислав Митровић

Резиме:  Конкурентност привреде Србије је на релативно ниском нивоу. У раду се анализира достигнути ниво конкурентности и дефинишу приоритети у циљу њеног повећања. Аутор посебно инсистира на интензивирању микроекономских реформи у јавном и приватном сектору, на успостављању конкурентног девизног курса и отклањању баријера стабилном и одрживом функционисању тржишне привреде.

Кључне речи:  конкурентност; тржишна привреда; девизни курс; приватни сектор; јавни сектор; реформа

ПДФ датотека чланка: ПРИЛОГ АНАЛИЗИ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ И МОГУЋНОСТИ ЊЕНОГ УНАПРЕЂЕЊА