ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 1, 1-12

МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА


Биљана Предић, Маја Ивановић-Дјукић

Резиме:  Раздвајање власништва од управљања у предузећима доводи до појаве агенцијског проблема, који је нарочито наглашен у великим корпорацијама које имају огроман број акционара, а моћ топ менаџера је огромна. Неморално понашање менаџера према акционарима може довести до пропасти компаније, губитка животне уштеђевине акционара и бројних економских и социјалних последица. Да би се ублажило негативно дејство агенцијског проблема, у предузећима се предузима велики број различитих мера. Циљ овог рада је да се објасне мере које се могу применити у предузећима акционарског типа за спречавање неморалног понашања менаџера према акционарима и избегле негативне последице агенцијског проблема.

Кључне речи:  менаџмент; акционар; агенцијски проблем; кодекс корпоративног управљања; вредност за акционаре

ПДФ датотека чланка: МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АГЕНЦИЈСКОГ ПРОБЛЕМА