ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 10, 131-144

ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И КОНТРОЛА


Биљана Богићевић Миликић

Резиме:  Компаније континуирано прате и настоје да контролишу стопу флуктуације како би предвидели и ставили под контролу трошкове замене запослених који одлазе из организације. Стопа флуктуације која је виша од просечне у индустријској грани у којој организација обавља своју доминантну делатност представља озбиљно упозорење. Висока стопа вољне флуктуације показује да постоје одређени проблеми унутар саме организације, које је неопходно решавати. Зато је неопходно да компаније континуирано и систематски управљају флуктуацијом. Циљ не треба да буде смањење флуктуације запослених по сваку цену, већ смањење само штетне флуктуације.

Кључне речи:  флуктуација запослених;вољна флуктуација; трошкови флуктуације запослених; оптимална стопа флуктуације запослених; стратегијско управљање флуктуацијом запослених

ПДФ датотека чланка: ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И КОНТРОЛА