ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 2, 13-27

УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ


Драгослав Китановић, Милош Крстић

Резиме:  Веза између валутог курса, и стабилности и динамике реалне економије заокупљала је пажњу економске теорије и раније, а посебно данас. Данас посебно, јер различити нивои тржишности привреда, од развијених до оних у транзицији, захтевају вођење врло суптилне монетарне политике како би се обезбедио динамичан привредни раст. У првом делу рада дат је кратак осврт на епистомолошку стану ових проблема, да би се у другом делу анализирали позитивни и негативни домети актуелне политике курса динара на привредни раст Србије.

Кључне речи:  раст; валутни курс; паритет куповне моћи; релативне цене; апресирани динар; флуктуирајући курс.

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПРИВРЕДНИ РАСТ СРБИЈЕ