ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 5, 59-69

ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА


Александар Радивојевић, Иван Филиповић, Вукашин Шушић

Резиме:  У раду су анализиране промене демографских, функционалних и физиономских обележја Сокобање. Општина Сокобања је интегрални део Зајечарског округа, и по свом функционалном капацитету представља једну од најзначајнијих општина поменутог региона. Сокобања представља највеће и по функционалном капацитету најзначајније насеље истоимене општине. Близина и директни утицају више већих урбано индустријских центара, а превасходно Ниша и Зајечара, у великој мери су утицали на ток и ниво развоја Сокобање.

Кључне речи:  функција; промене; развој; депопулација; функционална трансформација.

ПДФ датотека чланка: ПРОМЕНЕ У ПРОСТОРНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ СОКОБАЊЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА