ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 7, 91-104

ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА


Марија Џунић

Резиме:  У савременој литератури, социјални капитал се третира као фактор различитих друштвених и економских исхода. С обзиром на бројне користи које социјални капитал производи на индивидуалном и друштвеном нивоу, претпоставља се да је у питању ресурс који треба максимизирати. Међутим, социјални капитал креира и користи и трошкове, тако да друштвене групе могу поседовати и премало и превише овог ресурса са аспекта друштвене ефикасности. То води до констатације да постоје различити типови социјалног капитала и да је то ресурс који треба оптимизирати, а не максимизирати. Позитивни ефекти социјалног капитала идентификовани су у његовој функцији извора друштвене контроле и породичне подршке, користима које пружа на основу друштвене повезаности у оквиру заједнице и превазилажењу асиметрије информација. Такође постоје и неке мање пожељне последице социјалног капитала, у виду редистрибутивних ефеката, продубљивања неједнакости у дохотку, јачања политичких тензија, поларизације друштва, угрожене аутономије појединаца у групи.

Кључне речи:  социјални капитал; ефикасност; друштвене мреже; јавна добра; асиметрија информација.

ПДФ датотека чланка: ЕФЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ КАПИТАЛА НА ЕФИКАСНОСТ ДРУШТВЕНИХ ИШОДА