ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (1) 8, 105-116

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ У ПОСТУПКУ АКВИЗИЦИЈЕ


Владимир Џенопољац

Резиме:  Код доношења инвестиционих одлука, квалитетно одлучивање претпоставља правилну процену вредносног потенцијала одређене инвестиционе алтернативе. Преузимање предузећа се може третирати као својеврстан инвестициони подухват. За адекватну процену вредносног потенцијала такве стратегијске акције, битно је проценити потенцијал стварања вредности предузећа мете и могућност уклапања у стратегијске планове предузећа иницијатора преузимања. Квалитет процене вредности циљаног предузећа има директан и неоспоран утицај на успех пословања новонастале пословне комбинације, без обзира да ли се ради о спајању или припајању. У раду ће се презентовати савремене методе вредновања циљаног предузећа, и то метод реалних опција, који промовише стратегијско учење и менаџерску флексибилност у одлучивању, и метод вредновања базиран на додатој економској вредности, која представља широко примењивано савремено мерило перформанси акционарских предузећа. Ради бољег уочавања предности и недостатака наведених метода процене вредности циљаног предузећа биће дати практични примери вредновања.

Кључне речи:  вредновање; аквизиција; реалне опције; додата економска вредност

ПДФ датотека чланка: САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА МЕТЕ У ПОСТУПКУ АКВИЗИЦИЈЕ