ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 12, 297-312

УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА


Васо Арсеновић, Саша Томић

Резиме:  Управљање марком у имплементацији маркетинг стратегије добија на важности јер на тржишту један производ не конкурише другом – то данас чине марке. Једном афирмисане марке, па чак ни оне најуспешније, не могу у дугом року опстати на тржишту уколико се не спроводи стратегија марке. Предузеће кроз стварање успешне и снажне марке јача њену вредност. Са јачањем вредности марке, предузеће повећава своју тржишну вредност и осигурава рентабилно и дугорочно пословање.

Кључне речи:  марка; вредност; лојалност; стратегија; позиционирање.

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ МАРКОМ У ФУНКЦИЈИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА