ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (2) 3, 169-185

ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ


Слободан Черовић, Светлана Вукосав

Резиме:  Тржишна позиција хотелског предузећа резултат је његовог укупног сагледавања и познавања свих релевантних карактеристика туриста у склопу одабраних сегмената. Ради се о потребама, захтевима и понашањима туриста. У том смислу, потребно је да се идентификују кључне димензије туриста и да се сагледају њихове перцепције и преференције при избору једног од могућих „пакетапонуде” на тржишту.Раст и развој предузећа у туризму дуги низ година првенствено је детерминисан променама у обиму и структури туристичке тражње, с једне стране и технолошки развој, с друге стране. Поред стално присутних тенденција квантитативног увећања туристичког тржишта, значајно је указати и на квалитативне промене, како у домену тражње, тако и у области укупне туристичке привреде. Бројчано гледано, у односу на 1999. годину број хотела у Војводини се повећао за 21 објекат и то највише у групи хотела ИВ категорије (10 објеката), ИИ категорије (5 објеката), а отворена су и 3 хотела највише, И категорије („Парк“ и „Леополд И“ у Новом Саду и „Вила Брег“ у Вршцу). Анализа тржишног учешћа последњих неколико година показује да најбољу тржишну позицију су у оквиру објеката за смештај остварују хотелска предузећа и то (70%-85%). У окивиру ових предузећа најконкурентнији су хотели ИИИ категорије, а за међународно тржиште хотели И и ИИ категорије. Дакле, међународна тражња намеће потребе и захтеве за што квалитетнијом услугом због чега хотелска привреда Војводине своју развојну политку мора да усмери у том правцу.

Кључне речи:  тржиште; позиционирање; конкурентност; хотелска предузећа; Војводина

ПДФ датотека чланка: ТРЖИШНО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ХОТЕЛСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНЕ