ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 1, 329-341

МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ


Евица Петровић, Јелена Станковић, Миливоје Пешић

Резиме:  Глобализација финансијског тржишта, интензивирање конкурентских односа, као и непрестане социјалне и технолошке промене последњих деценија, довеле су до повећања степена неизвесности и несигурности у пословном и финансијском окружењу. Финансијске одлуке постају све комплексније, а самим тим и значај финансијског одлучивања. Без обзира на област финансијског одлучивања којој припадају, кључни фактори проблема су увек анализа ризика и управљање ризиком, перформансе финансијског тржишта, ефикасност алокације ресурса и тржишна вредност. Руководећи се овим факторима, могуће је формирати одговарајуће вишекритеријумске моделе за различите области финансијског одлучивања.

Кључне речи:  портфолио анализа; вишекритеријумски модел; ЕЛЕКТРЕ

ПДФ датотека чланка: МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КАО СРЕДСТВО ЗА АНАЛИЗУ ПОРТФОЛИА ИНВЕСТИЦИЈ