ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (3) 7, 421-435

ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА


Угљеша Станков, Невена Ћурчић, Вања Драгићевић

Резиме:  Број веб сајтова на Интернету расте огромном брзином уз истовремену појаву нових техника Интернет промоције. У таквим условима, Интернет маркетинг углавном подразумева употребу вебсајтова у комбинацији са он-лајн промотивним техникама. Тренутно најзаступљеније он-лајн промотивне технике су: маркетинг претраге, Интернет оглашавање, односи са јавношћу на Интернету, вирални маркетинг, афилијативни маркетинг, имејл маркетинг, блог маркетинг и маркетинг дискусионих група. Познавање карактеристика и могућности конкретних он-лајн промотивних техника намеће се као императив за носиоце маркетинг активности.

Кључне речи:  Интернет; Веб; маркетинг; промоција.

ПДФ датотека чланка: ОН-ЛАЈН ПРОМОТИВНЕ ТЕХНИКЕ КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОТИВНИХ МОГУЋНОСТИ ВЕБ САЈТОВА