ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 10, 615-628

ОБУКА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРОЛОШКОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ


Биљана Ђорђевић

Резиме:  Обављање радних задатака у иностраном радном окружењу је веома комплексно, јер се најчешће реализује у другачијем културном, политичком, економском и правном амбијенту у односу на матичну земљу. То захтева од запослених да прођу кроз својеврсни период прилагођавања на нову средину. Највећи изазов у том процесу везан је за прихватање норми и правила понашања која су општеприхваћена у новој средини. Евентуални неуспех у том процесу може да доведе или до прераног повратка запосленог у матичну компанију или до његовог незадовољавајућег учинка. Циљ овог рада је да укаже, најпре, на комплексност тог процеса. Потом ће бити анализирани фактори који утичу на његову ефективност. Коначно, биће презентирани и конкретни методи обуке који су у функцији успешног прилагођавања запослених иностраном радном окружењу.

Кључне речи:  културолошко прилагођавање; модели; фактори; обука; запослени.

ПДФ датотека чланка: ОБУКА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРОЛОШКОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ