ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 13, 655-667

УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА


Јелена Андрашић, Рената Амиџић

Резиме:  Суочено са све већом тржишном конкуренцијом, предузеће се налази у ситуацији тражења одговора како побољшати своју конкурентност на тржишту, при чему се поставља питање улоге менаџера у томе. Један од могућих начина за побољшање конкурентности предузећа налази се у примени филозофије управљања засноване на вредности. У раду је указано на пет токова радњи које менаџмент тимови морају предузети како би се у потпуности искористиле предности ове технологије управљања. У циљу остварења успеха менаџмента заснованог на вредности, предложено је и петнаест кључних фактора.

Кључне речи:  конкурентност; управљање; вредност; менаџмент заснован на вредности.

ПДФ датотека чланка: УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОШЋУ У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА