ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 14, 669-681

ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП


Иван Стефановић

Резиме:  Бројни показатељи указују да ће се тренд повећања турбулентности окружења наставити и у будућности, што значи да ће организације бити принуђене да чешће мењају своје стратегије, процесе и структуре, услед чега ће процес организационог дизајна све више добијати на значају. У овом раду је представљен процес организационог дизајна који се базира на интегралном приступу организацији. То значи да се дизајнирању организације истовремено приступа из два смера: одозго на доле и одоздо на горе. На овај начин се приликом дизајнирања структуре уважавају захтеви стратегије, али и потребе процеса унутар организације.

Кључне речи:  Организациони дизајн; организација; стратегија; процес; окружење.

ПДФ датотека чланка: ДИЗАЈНИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ:ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП