ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 6, 563-574

ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА


Весна Стојановић Алексић, Јелена Ерић, Срђан Шапић

Резиме:  Научне и технолошке промене у последњој деценији довеле су до појаве великог броја нових подухвата у области високих технологија. Ови подухвати су изложени високом ризику и неизвесности јер наступају у делатностима које одликује екстремно висок ниво турбулентности или се налазе у фази настајања, што онемогућава одвијање процеса стратегијског менаџмента како се традиционално схвата. У раду је указано на неопходност дефинисања стратегијске оријентације и направљена дистинкција у стратегијском приступу које високотехнолошки подухвати треба да следе зависно од природе делатности и временског оквира за имплементацију стратегије.

Кључне речи:  нови подухват; високе технологије; стратегија; турбулентне делатности; индустрије будућности

ПДФ датотека чланка: ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈСКЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НОВИХ ПОДУХВАТА У ОБЛАСТИ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЈА