ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2010) 48 (4) 7, 575-590

УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА


Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић

Резиме:  Овај рад има за циљ да, на основу компаративне анализе карактеристика инструмената еколошке политике, укаже на предности и недостатке у њиховој примени у решавању еколошких проблема. Пракса је показала да у већини случајева примена комбинованог система (командно-контролни инструменти плус економски инструменти) представља економски оправдан начин за остваривање постављених еколошких циљева. Таква анализа послужиће као основа за утврђивање ефикасности примене ових инструмената на побољшање еколошких ефеката страних директних инвестиција на земљу домаћина.

Кључне речи:  еколошка политика; стране директне инвестиције; контрола загађења; командно-контролни; тржишно засновани инструменти.

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ НА ОБЛИКОВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПЕРФОРМАНСИ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА