ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2011) 49 (1) 3, 31-44

ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ


Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић

Резиме:   Циљ рада је да се презентира глобални карактер фалсификовања и предложе акције које државни органи, као и власници марки и производа, треба да предузимају против фалсификатора. У првом делу елаборираћемо глобалну заступљеност фалсификовања и разоткрити најпознатије фалсификоване марке. Затим ћемо оценити законске импликације фалсификовања производа и марки. Поред тога, расветлићемо технолошке промене које омогућују креирање све савршенијих фалсификата, који угрожавају опстанак оригиналних производа са глобално препознатљивим именима марки. Презентираћемо неке карактеристике нове фазе у фалсификовању и то на примеру компаније НЕЦ. На крају ћемо се осврнути на случајеве фалсификовања у Србији, као и на акције којима су српске компаније настојале да избегну смањење вредности властитих марки.

Кључне речи:  фалсификовани производ/марка; ауторизоване копије; сива трговина; законске импликације фалсификовања; технологија фалсификовања; фалсификовање у Ср

ПДФ датотека чланка: ФАЛСИФИКОВАЊЕ - ОЗБИЉНА ПРЕТЊА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛНЕ МАРКЕ